Сільський голова  -   Щур Юрій Миколайович

(дата обрання на посаду - 14.04.2006 року, 10.11.2010 року, 11.11.2015 року)

 

Секретар сільської ради -  Бондаренко Валентина Миколаївна

(дата обрання на посаду - 03.12.2004 року, 14.04.2006 року, 10.11.2010 року,  11.11.2015 року)